Διαδικασία Εκλογών

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο.

pdf

Νέα μορφή και διαστάσεις ψηφοδελτίων.(Τελευταία ενημέρωση 16 Απρ 2014)

pdf

Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών.

pdf

Εκλογικοί κατάλογοι και καθορισμός εκλογικών τμημάτων για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

pdf

 

kalpi